video location

Namibia 2006 04 - Komoro trip

Namibia trip on 04 Dec 10
0
Trip in a Komoro through the Botswana Okavango delta
3 , 4 214 views

MEDIA --------blogged--------http://www.travelblog.tv/?s=Namibia+2006+04+-+Komoro+trip
////IP address= 173.245.56.94
Say

PLACETAG :Botswana END
--tagBotswana--